Zebranie z Rodzicami !!!!!!!!!!!!!

w dniu 22 maja 2024r. (środa) w godz. 16.30-17.30

odbędzie się obowiązkowe zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od 01.09.2024r. (w sali Grupy IV)

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!!

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych