Kadra

W Żłobku Miejskim Nr 2 zatrudnionych jest 29 osób:

 1. Katarzyna Łuczak– Dyrektor Żłobka
 2. Katarzyna Kaczmarek – Główna Księgowa
 3. Barbara G. – Intendent
 4. Marta T.– Starszy Kucharz
 5. Julia T.– Kucharz
 6. Katarzyna O. – Praczka
 7. Robert K. – Konserwator

PODZIAŁ PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE GRUPY:

GRUPA I
 • Agnieszka O. – Starsza Pielęgniarka
 • Marzena B.B
 • Małgorzata J.
 • Joanna M.
 • Bogusława M.
 • Agnieszka H.
GRUPA II
  • Ewa D.
  • Katarzyna M.
  • Dorota P.
  • Małgorzata Ł.
GRUPA III
 • Anna P.
 • Joanna K.
 • Marlena M.
 • Joanna P. (zastępstwo za Annę F.).
 • Joanna D.
 • Joanna P.
GRUPA IV
  • Marlena H.
  • Aneta R.
  • Magdalena R.
  • Angelika R.
  • Agnieszka F.
  • Agnieszka O.