Nasz Żłobek

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.
Janusz Korczak

Nasz Żłobek

Rolą współczesnego żłobka jest tworzenie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie rozwinięcie takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w przedszkolu, szkole i całym późniejszym życiu.

Pobyt dziecka w żłobku ma być pozytywnym doświadczeniem dla dzieci, a rodzicom dawać poczucie bezpieczeństwa ich dzieci i zabezpieczenia im możliwości wszechstronnego rozwoju.

W żłobku dzieci mają możliwość lepszego zaspakajania swoich potrzeb społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Zdobyte w żłobku doświadczenie ma następnie wpływ na przebieg edukacji przedszkolnej, a następnie szkolnej.

W naszym żłobku zapewniamy najlepszą opiekę, atmosferę wzajemnej akceptacji, miłości i przyjaźni, różnorodne metody pracy z wykorzystaniem zabawek, pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu.

Żłobek dysponuje przestronnymi salami zabaw oraz pomieszczeniami do odpoczynku. Na terenie Żłobka znajduje się duży plac zabaw, który umożliwia przeprowadzanie zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu. Na ogrodzonym placu zabaw są trzy piaskownice i zabawki terenowe. Piasek w piaskownicach wymieniamy raz w roku. Piaskownice umiejscowione są w miejscach nasłonecznionych. Teren żłobka jest obsadzony drzewami, które latem zapewniają nam potrzebny cień.

Każdy z czterech oddziałów składa się z: sali zabaw, sali do odpoczynku dzieci, łazienki dla dzieci, szatni oraz pomieszczenia kuchennego.

W naszym żłobku codziennie przeprowadzane są zajęcia edukacyjne oraz zabawy rozwijające sferę fizyczną, doskonalące małą i dużą motorykę. Sale zabaw są kolorowe, bogato wyposażone w gry edukacyjne oraz zabawki, które zostały dobrane w taki sposób, aby sprzyjały rozwojowi intelektualnemu, poznawczemu, emocjonalnemu oraz werbalnemu – mowa bierna i czynna dziecka. Staramy się pielęgnować wartości rodzinne, kulturowe oraz patriotyczne (celebrowanie świąt). Zabawki znajdujące się na salach zabaw są wykonane ze zdrowego tworzywa nieszkodliwego dla dzieci.

W Żłobku Miejskim Nr 2 w większości zatrudnione są kobiety. Jedynym mężczyzną w żłobku jest Pan konserwator. Pracownicy naszej placówki posiadają odpowiednie kwalifikacje stosownie do danego stanowiska. Dziećmi opiekują się dyplomowane pielęgniarki, opiekunki dziecięce, nauczycielki wychowania przedszkolnego. Zatrudnione osoby wyczulone są na potrzeby dzieci oraz dbają o rozwój uczuciowo – emocjonalno – społeczny maluchów.

Warto także zwrócić uwagę na to, że większość opiekunek w naszym żłobku to panie z wieloletnim stażem pracy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
W żłobku dzieci mają okazję nauczyć się zachowań i kontaktów z innymi dziećmi.
Tu zawiązują się pierwsze przyjaźnie, tu jest miejsce na wzajemną pomoc, naukę rozwiązywania małych koleżeńskich sporów.

W naszym żłobku najczęściej pracujemy w małych grupach aby nawiązać prawidłowy kontakt z dzieckiem. Obserwujemy zachowanie naszych dzieci, traktując każdego malucha indywidualnie, bo przecież każde dziecko jest inne i niepowtarzalne.

Zajęcia edukacyjne są ważnym elementem naszej pracy, ale najważniejsze jest by dziecko czuło się u nas jak w domu. Każdy drobny sukces, przejaw samodzielności staramy się nagradzać, motywując jednocześnie do dalszych sukcesów.

Każdego dnia uczymy nasze maluchy dobrych nawyków, m.in. zachowywania się przy stole, czynności samoobsługowych w toalecie, życzliwości, przyjaźni oraz wzajemnego szacunku.