Historia żłobka

Żłobek Miejski Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 funkcjonuje od 1968 r. Powstanie Żłobka było koniecznością, ze względu na to, że bardzo dużo kobiet pracowało zawodowo i nie mogło opiekować się swoimi maleństwami. Do 2011 roku działalność żłobków regulowała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Żłobki podlegały pod służbę zdrowia i pracował w nich tzw. „biały personel”. W kwietniu 2011 roku weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, która usystematyzowała działalność żłobków oraz złagodziła cześć przepisów w zakresie ich funkcjonowania.

W naszych archiwach udało nam się odnaleźć kilka zdjęć z dawnych lat: