Wydarzenia w żłobku

WYNIKI REKRUTACJI

Drodzy Rodzice !!! Wyniki rekrutacji dzieci do żłobka od 01.09.2021r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 17.05.2021r. od godz. 7.00. Pozdrawiamy

Czytaj dalej

Podziękowania dla rodziców (Grupa III)

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w skręcaniu mebli oraz montażu wyposażenia w Grupie III. Jesteśmy wdzięczni za to, że Państwo odpowiedzieli na naszą prośbę. Dzięki Państwa pomocy dzieci mogą cieszyć się nowymi meblami, zabawkami oraz pomocami dydaktycznymi, zakupionymi w ramach projektu. Szczególne podziękowania dla: Taty Jasia K. Taty Julci K. Taty Basi K. Taty Zuzi S. Nie ukrywamy, że było tego sporo.

Czytaj dalej

Rekrutacja do Projektu „Mamo, tato wróć do pracy”

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 2 w ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” W ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, kolejnych 12 dzieci od dnia 01 września 2021 r. będzie mogło uczęszczać do powiększonego w ramach komplementarnego Resortowego…

Czytaj dalej

Opłaty za żłobek – kwiecień 2021

Drodzy Rodzice!!!!!! przypominamy, iż 15.04.2021r. minął termin uiszczania opłat za żłobek. Prosimy o uregulowanie płatności. Wysokość opłat dostępna jest w zakładce OPŁATY. Pozdrawiamy serdecznie

Czytaj dalej

Od poniedziałku (19.04.2021) wracamy do żłobka

Drodzy Rodzice !!!! zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Zdrowia od poniedziałku wracamy do żłobka. Jednocześnie przypominamy, iż nadal funkcjonujemy w reżimie sanitarnym. Gorąco prosimy o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Zapraszamy

Czytaj dalej

REKRUTACJA 2021/2022 – TERMINY PRZYJMOWANIA KART

Terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka (wraz z załącznikami) Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ DOKUMENTY PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W PONIŻSZYCH TERMINACH Data Godziny 15.04.2021 r. 9:00-14:00 16.04.2021 r. 9:00-14:00 19.04.2021 r. 9:00-14:00 21.04.2021 r. 9:00-14:00 23.04.2021 r. 9:00-14:00 26.04.2021 r. 9:00-14:00 28.04.2021 r. 9:00-14:00 30.04.2021 r. 9:00-14:00 DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA NA I PIĘTRZE PROSZĘ O ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO !!!!!!!!! DO ŻŁOBKA PROSZĘ WCHODZIĆ POJEDYCZO I W MASECZCE PROSZĘ O NIE PRZYPROWADZANIE DZIECI ORAZ INNYCH…

Czytaj dalej

Zawieszenie działalności żłobków przedłużone do 18.04.2021r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów…

Czytaj dalej

PŁATNOŚCI ZA KWIECIEŃ 2021

Drodzy Rodzice !!!! z uwagi na aktualną sytuację w zakresie możliwości przedłużenia czasowego ograniczenia działalności żłobków opłaty za miesiąc kwiecień zostaną opublikowane 12.04.2021r. Pozdrawiamy serdecznie

Czytaj dalej