III Radosne Misie

Jesteśmy już duzi, umiemy rysować kredą, kredkami, farbami; bawimy się w grupie, słuchamy bajek, poznajemy zwierzęta; umiemy myć nasze rączki.