Grupa IV

W miesiącu lipcu 2024r.  nie płacimy za żłobek 🙂

INFORMACJA !!!!
Informujemy, iż osoby które otrzymały dofinansowanie do żłobka w ramach RKO dokonują opłaty za żłobek „normalnie” za każdy miesiąc „z góry” do 15-go.
Zwrot opłaty w wysokości przyznanego za dany miesiąc dofinansowania będzie następował niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Miasta.