Drodzy Rodzice !!!


W związku z wprowadzeniem nowych Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (VII aktualizacja), poniżej publikujemy WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2, obowiązująca od 31.03.2022r. z prośbą o zapoznanie się i stosowanie. 

procedura Korona 31.03.2022

załącznik oświadczenia-rodziców

Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_z_dnia_31_marca_2022__VII_aktualizacja (1)