Drodzy Rodzice,

w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.10.2020r, będącą następstwem dodatniego wyniku w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 wśród jednego z opiekunów w Grupie Wesołe Skrzaty, informuję o obowiązkowej kwarantannie dzieci z Grupy IV + część dzieci z Grupy III od dnia 28.10.2020r. , która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Zakażony opiekun ostatni dzień był w pracy w dniu 20.10.2020r.. w związku z powyższym kwarantanna trwa odpowiednio do 30.10.2020r.
Pragnę podkreślić, iż zgodnie ze Zmianą Rozporządzenia z dnia 23.10.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii kwarantanną objęte zostają tylko osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostające w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (w tym przypadku dzieci mające kontakt z osobą u której stwierdzono wynik dodatni badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2).

poniżej pismo PSSE.

pismo do dyrektorów

Kochani uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi.