O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zadeklarowanie obecności w żłobku małej liczby dzieci (poniżej 10) w dniu 04 czerwca 2021r., żłobek jest zamknięty.