Drodzy Rodzice !!!

W związku ze wznowieniem od dnia 18.05.2020r. wydawania przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  Gorzowskiej Karty Mieszkańca, rodziców/opiekunów prawnych, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu uprawnień wynikających z posiadania karty w miesiącu kwietniu i maju br. prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca dziecka uczęszczającego do żłobka.

Kserokopię karty można pozostawić u Intendenta w żłobku od pon.-pt. w godz. 6.30-14.30, przesłać na adres e-mail: dyrektorzm2@interia.pl  lub pozostawić w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy drzwiach wejściowych do żłobka.

Pozdrawiamy serdecznie.