Drodzy Rodzice !!!

Wyniki rekrutacji dzieci do żłobka od 01.09.2021r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 17.05.2021r. od godz. 7.00.

Pozdrawiamy