W naszym ogródeczku zrobimy porządki, pograbimy ścieżki, przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.
Radosne Misie malując farbami przybliżyły sobie pracę w ogrodzie i zapoznały się z narzędziami takimi jak: taczka, konewka, łopata i grabie.