Kochani Rodzice

uprzejmie informuję, iż w dniu 27.05.2020r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjęła uchwałę w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za żłobek, osób które w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie będą korzystać z usług żłobka.

W związku z powyższym opłaty z żłobek zostaną naliczone i pobrane wyłącznie od osób, które uczęszczają do żłobka od 11 maja 2020r.

Pozdrawiamy

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za żłobek