Drodzy Rodzice 🙂 

Poniżej przekazujemy komunikat GIM Sp.  z o.o. w sprawie przebudowy ulicy Spichrzowej

 

Dziś (22.05) po południowym szczycie komunikacyjnym,
wykonawca przebudowy ulicy Spichrzowej wprowadzi czasową organizację ruchu

 

Pomiędzy godz. 17.00 a 18.00, nastąpi zapowiadane zamknięcie wschodniej części skrzyżowania ul. Chrobrego, Spichrzowej i Mostu Staromiejskiego.  W czwartek (23.05), odbędzie się odbiór czasowej organizacji ruchu oraz ruszą prace budowlane. W związku ze spodziewanym większym natężeniem ruchu i chęcią jego upłynnienia, na Rodnie Santockim, wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna.

 

Ruch na kierunku głównym (ul. Chrobrego – Most Staromiejski), będzie odbywał się jedną jezdnią, po jednym pasie ruchu, w każdym kierunku. Kierowcy, jadący z Zamościa, będą mogli przejechać tylko na wprost w ul. Bolesława Chrobrego. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona i nie będzie możliwości skrętu z Mostu Staromiejskiego w lewo w ul. Spichrzową. Pozostanie możliwość wjazdu z ul. Nadbrzeżnej na Most Staromiejski oraz z ul. Spichrzowej (od strony ul. Hejmanowskiej) do ul. Lutyckiej. Nie będzie możliwości wjazdu z ul. Spichrzowej w ul. Mostową. Ulica Obotrycka, na wjeździe od ul. Pionierów w kierunku Katedry, będzie drogą dwukierunkową bez przejazdu oraz z ograniczeniem ruchu. Zapewnione zostaną tam miejsca dla dostaw (na czas za i wyładunku) oraz osób niepełnosprawnych, dojazd do parafii, banku (na jego zaplecze) oraz na Plac Stary Rynek dla posiadaczy odpowiedniego zezwolenia (organizatorzy imprez i uroczystości). Przedsiębiorcy dowożący zaopatrzenie do swoich lokali będą mogli korzystać z wcześniej wspomnianej możliwości wjazdu na ul. Obotrycką, z istniejących kopert dla dostaw oraz na ul. Spichrzowej (w uzgodnieniu z wykonawcą robót).

 

Dojazd do ul. Spichrzowej (do jej wschodniej części) będzie możliwy:

– z Mostu Staromiejskiego oraz z ul. Sikorskiego przez ul.: Chrobrego, Jagiełły, Dzieci Wrzesińskich i Herberta;

– z ul. Spichrzowej (z jej zachodniej części) przez ul. Nadbrzeżną, Most Staromiejski, „zawrotka” na Rondzie Św. Jerzego, Most Staromiejski, ul. Chrobrego, ul. Jagiełły, ul. Dzieci Wrzesińskich i ul. Herberta.

 

Dojazd do zachodniej części ul. Spichrzowej będzie możliwy:

– z Mostu Staromiejskiego poprzez ul.: Chrobrego, Sikorskiego i Młyńską (lub ul. Garbary);

– ze wschodniej części ul. Spichrzowej (lub ul. Teatralnej) przez ul. Hejmanowskiej, ul. Warszawską, „zawrotka” na wysokości ul. Szkolnej, ul. Jagiełły, ul. Chrobrego, ul. Wodną (lub ul. Sikorskiego i Młyńską).

 

Dla kierowców jadących z Zamościa, w kierunku centrum, rekomendujemy przejazd trasą alternatywną przez ul. Grobla – Zielona – Trasę Nadwarciańską – rondo Santockie – ul. Warszawską.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 12,7 mln złotych. Dofinansowanie pochodzi z dwóch źródeł: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – ponad 6,5 mln zł oraz z Rządowy Fundusz Polski Ład – 5 mln zł. Wykonawca na realizację prac ma 14 miesięcy.