Kochani Rodzice !!!

w związku z planowanym wprowadzeniem zwrotów w opłatach za żłobek w formie bezgotówkowej (na wskazane przez Państwa konto bankowe), zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia, które należy zwrócić w terminie do 30.10.2020r.
Oświadczenie (prawidłowo wypełnione i podpisane ) proszę wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych lub pozostawiać u opiekunów w grupach.

Rozliczenia bezgotówkowe usprawnią rozliczenia w opłatach za żłobek oraz ograniczą kontakt bezpośredni z pracownikami żłobka w związku z obecnym stanem epidemicznym w naszym kraju.

Życzymy dużo zdrówka – dbajcie o siebie i swoich najbliższych.

załącznik nr 2 oświadczenie zwrot na konto