Dzień adaptacyjno-informacyjny dla dzieci nowo przyjętych do żłobka od 01 września 2021r.,

odbędzie się 31.08.2021r. (wtorek) w godzinach 10:00 -12.00 w poszczególnych grupach, zgodnie z informacją podaną Państwu podczas potwierdzania woli przyjęcia dziecka do żłobka.

Przypominamy, iż na terenie żłobka obowiązuje reżim sanitarny.

Każdy rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce przed wejściem do placówki oraz być w maseczce.

W zajęciach adaptacyjnych może wziąć udział jeden rodzic z jednym dzieckiem/dziećmi.

Serdecznie zapraszamy.