Wydarzenia w żłobku

Przypomnienie !!! 30 czerwca mija termin składania dokumentów rekrutacyjnych

Drodzy Rodzice!!! Przypominamy, iż 30 czerwca br. mija termin składania wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację. —- Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem —- —- W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny —– TERMINY PRZYJMOWANIA KART ZGŁOSZENIA: Data Godziny 15.06.2020 r. 8:00-15:00 16.06.2020 r. 8:00-14:30 17.06.2020 r.…

Czytaj dalej

Rekrutacja c.d. – składanie wersji papierowej kart zgłoszenia od 15 do 30.06.2020r.

Drodzy Rodzice!!! Przypominamy, iż od 15 do 30 czerwca br. trwa składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację. W ŻŁOBKU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY: przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjna dezynfekcja rąk !!! do placówki będą wpuszczane wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem !!! proszę o wyposażenie się we własny długopis !!!! prosimy o przychodzenie pojedynczo – jeden rodzic !!!! przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione karty !!!! integralną częścią…

Czytaj dalej

przerwa wakacyjna – lipiec 2020

Drodzy Rodzice!!! w związku z aktualną sytuacją w naszym kraju związaną z zachorowaniami na Covid-19 oraz utrzymaniem obostrzeń sanitarnych w żłobkach, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznzmi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59, oraz…

Czytaj dalej

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie zwolnienia z opłat za żłobek

Kochani Rodzice uprzejmie informuję, iż w dniu 27.05.2020r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjęła uchwałę w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za żłobek, osób które w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie będą korzystać z usług żłobka. W związku z powyższym opłaty z żłobek zostaną naliczone i pobrane wyłącznie od osób, które uczęszczają do żłobka od 11 maja 2020r. Pozdrawiamy Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za żłobek

Czytaj dalej

Wznowienie wydawania Gorzowskiej Karty Mieszkańca

Drodzy Rodzice !!! W związku ze wznowieniem od dnia 18.05.2020r. wydawania przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  Gorzowskiej Karty Mieszkańca, rodziców/opiekunów prawnych, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu uprawnień wynikających z posiadania karty w miesiącu kwietniu i maju br. prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca dziecka uczęszczającego do żłobka. Kserokopię karty można pozostawić u Intendenta w żłobku od pon.-pt. w godz. 6.30-14.30, przesłać na adres e-mail: dyrektorzm2@interia.pl  lub pozostawić w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy drzwiach wejściowych do…

Czytaj dalej

DOBRA WIADOMOŚĆ

Drodzy Rodzice! Przed chwilą otrzymaliśmy informację, iż wszyscy pracownicy naszego żłobka są ZDROWI. Wczorajsze testy w kierunku zakażenia COVID – 19  są negatywne. Pozdrawiamy serdecznie 🙂  

Czytaj dalej

Testujemy COVID – 19

Kochani Rodzice !!! dzięki współpracy władz naszego Miasta oraz gorzowskiego Szpitala w dniu dzisiejszym wszyscy pracownicy Żłobka Miejskiego Nr 2 zostali poddani testom w kierunku zakażenia COVID – 19. Badania pozwolą wykluczyć ewentualne zakażenie wirusem, byśmy wszyscy spokojnie mogli wykonywać naszą pracę, a dzieci będące w żłobku mogły w komfortowych i bezpiecznych warunkach spędzać u nas czas. Jednocześnie chciałabym pięknie podziękować rodzicom, którzy posyłają dzieci do żłobka w miesiącu maju za zdyscyplinowanie, znajomość wytycznych sanitarnych, punktualność oraz wyrozumiałość. Dzięki Państwu…

Czytaj dalej

Żłobek zamknięty do 26.04.2020r.

Drodzy Rodzice, zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2020r. żłobek pozostaje zamknięty do 26 kwietnia 2020r. W związku z powyższą decyzją nadal jesteśmy nieczynni dla interesantów, natomiast nie przerywamy pracy. Kontakt z dyrektorem jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Kontakt telefoniczny ze Żłobkiem Miejskim nr  2 – 506 641 625 Kontakt mailowy – dyrektorzm2@interia.pl Życzymy dużo zdrówka i wszystkiego dobrego Polecenie Wojewody z 10.04.2020 dot. żłobków i klubów dziecięcych  

Czytaj dalej

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA OD 15 KWIETNIA

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA Przypominamy, iż rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 2 na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r. System informatyczny przy użyciu którego wypełniają Państwo „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie aktywny od 15 kwietnia 2020 r. LINK DO REKRUTACJI: http://www.eurzad.gorzow.pl/ Należy przejść do zakładki Edukacja, a następnie Nabory (do żłobka). Prawidłowo wypełnioną (podpisaną) i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami…

Czytaj dalej