Kle!Kle!Kle!
Ja się z Wami bawić chcę.
Kum!Kum!
My też dzieci lubimy, chętnie się z nimi pobawimy.
Nasze Raczki odwiedzili niecodzienni goście-bociek i jego przyjaciółki zielone żabki. Nasi milusińscy poznali te sympatyczne stworzenia-ich wygląd, środowisko, w którym żyją i wydawane przez nie dźwięki. Nie zabrakło wspólnej zabawy i tańców z naszymi gośćmi. Na koniec dzieci swoimi małymi rączkami stworzyły na kartkach bocianie portrety.