Kochani Rodzice,

w związku z kolejną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.11.2020r, będącą następstwem dodatniego wyniku w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 wśród opiekunów w Grupie Wesołe Skrzaty, informuję o przedłużeniu obowiązkowej kwarantanny dzieci z Grupy IV + części dzieci z Grupy III od dnia 28.10.2020r., która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, tj. do dnia do 06.11.2020r.
Pragnę podkreślić, iż zgodnie ze Zmianą Rozporządzenia z dnia 23.10.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii kwarantanną objęte zostają tylko osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostające w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (w tym przypadku dzieci mające kontakt z osobą u której stwierdzono wynik dodatni badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2).

poniżej pismo PSSE.

pismo do dyrektorów III 02.11.2020

Moi drodzy życzymy dużo zdrowia i cierpliwości w tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie.