Drodzy Rodzice, nasze Kochane Maluszki   !!!

 • W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku żłobkowego 2021/2021 informujemy rodziców nowo przyjętych dzieci, a przypominamy tym, którzy już do Żłobka chodzą, że w placówce nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa,  których przestrzeganie pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie w czasie zagrożenia koronawirusem.
 • Zależy nam, aby pobyt Państwa dzieci w żłobku  przebiegał bez lęku i niepokoju, dlatego warto wcześniej przygotować się do przyjścia do żłobka, co zapewni poczucie bezpieczeństwa i zaoszczędzi niepotrzebnego stresu.
 • Zapewniamy, że placówka dokona wszelkich starań i wdroży taki system opieki, który zapewni bezpieczny pobyt Państwa dzieci w Żłobku. Instytucja jest w pełni przygotowana pod względem wdrożonego reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS.
 • Poniżej wytyczne dla rodziców/opiekunów, prosimy o zapoznanie się  i wdrożenie co usprawni pracę placówki i przede wszystkim uchroni podopiecznych przed zachorowaniem:
 1. Przyprowadzając i odbierając dziecko zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki żłobka oraz innych rodziców i dzieci wynoszący minimum 1,5 metra;
 2. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.00;
 3. Zasłoń usta i nos, załóż rękawiczki lub zdezynfekuj ręce za pomocą dostępnego przy wejściu płynu dezynfekującego oznaczonego instrukcją;
 4. Przyprowadź do żłobka wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych;
 5. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać do/z placówki wyłącznie przez osoby zdrowe;
 6. Poproś opiekuna dzwonkiem umieszczonym na drzwiach grupy, do której chodzi twoje dziecko;
 7. W dniu przyjścia dziecka do żłobka należy dostarczyć opiekunowi grupy wypełnione i podpisane dokumenty – oświadczenia(druki do pobrania poniżej);
 8. Zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do przyjścia do żłobka – porozmawiaj z nim, oswój go przed tym faktem, miej świadomość może być trudno. Cenne wskazówki o adaptacji dziecka znajdziesz (zakładka Porady dla Rodziców).

Pliki do pobrania:

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja-23.11.2020

procedury wewnętrzne COVID 01.09.2021r.

załącznik-nr-1-oświadczenia-rodziców

załącznik-nr-2-oświadczenie-osób-przyprowadzających-dzieci