Rekrutacja


Wyniki rekrutacji dzieci do żłobka od 01.09.2021r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 17.05.2021r. od godz. 7.00.

E-nabór do żłobków miejskich

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 75ustawa o opiece nad dziećmi 2021
 2. Uchwała Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.693), zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750) ; uchwała statut ŻM2 (Dz. U. Woj.), ŻM2 uchwała zmieniająca Statut
 3. Zarządzenie Nr 02/2021Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 05 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 2
  oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej02.2021 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji Żłobek Miejski Nr 2 marzec 2021

  Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

  Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie

  http://www.eurzad.gorzow.pl/

  dalej wchodzimy w Edukacja, potem Nabory.

  wyjasnienie dot. obsługi oprogramowania

  Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków.

  Harmonogram rekrutacjI:

  Harmonogram rekrutacji

  Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

  żłobki kryteria naboru

  Oświadczenia sytuacja kandydata

  Terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka (wraz z załącznikami) Żłobek Miejski Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

  Z UWAGI NA PANUJACĄ EPIDEMIĘ DOKUMENTY PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W PONIŻSZYCH TERMINACH !!!!!!!!!!!

  Data Godziny
  15.04.2021 r. 9:00-14:00
  16.04.2021 r. 9:00-14:00
  19.04.2021 r. 9:00-14:00
  21.04.2021 r. 9:00-14:00
  23.04.2021 r. 9:00-14:00
  26.04.2021 r. 9:00-14:00
  28.04.2021 r. 9:00-14:00
  30.04.2021 r. 9:00-14:00

  DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA NA I PIĘTRZE
  PROSZĘ O ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO !!!!!!!!!
  DO ŻŁOBKA PROSZĘ WCHODZIĆ POJEDYNCZO ORAZ W MASECZCE(PROSZĘ O NIEPRZYPROWADZANIE DZIECI ORAZ INNYCH CZŁONKÓW RODZINY)!!!!!!!!!!
  PROSZĘ O POSIADANIE WŁASNEGO DŁUGOPISU !!!!!!!!!!

  Obowiązek informacyjny PEŁNY Z2