Drodzy Rodzice
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia
26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 560)
w okresie od dnia 27 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ograniczono funkcjonowania żłobków.
Rozporz. z dnia 26.03.2021
Zgodnie z powyższym wyszczególniono katalog osób, które mogą ubiegać się o zapewnienie opieki dzieci w żłobku.
Uprawnione osoby zainteresowane umieszczeniem dziecka w żłobku powinny złożyć wniosek – do pobrania poniżej:
Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-żłobka-w-czasie-ograniczenia-funkcjonowania-żłobków.
(wypełniony proszę pozostawić w skrzynce pocztowej lub bezpośrednio w grupie).

Życzymy dużo zdrówka i do szybkiego zobaczenia.
Kochani uważajcie na siebie.