Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż GIS wprowadził nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków (jest to piąta aktualizacja). Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja-23.11.2020

Do żłobka nadal mogą uczęszczać wszystkie zapisane dzieci.

W placówce obowiązuje reżim sanitarny !!!!!

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 .procedury 20.11.2020r.
Warunkiem uczęszczania dziecka do żłobka jest podpisanie przez wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oświadczeń
•oświadczenia – załącznik nr 1 (do pobrania ); załącznik-nr-1-oświadczenia-rodziców
•oświadczenia dla osób przyprowadzających dzieci – załącznik nr 2 (do pobrania ).załącznik-nr-2-oświadczenie-osób-przyprowadzających-dzieci

Wypełnione i podpisane oświadczenia proszę pozostawić w Grupach lub odesłać na adres e-mail: dyrektorzm2@interia.pl

Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) lub dezynfekujemy ręce, zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce lub zakładamy rękawiczki.

W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (2 rodziców + dziecko/dzieci), a przed wejściem do placówki nastąpi pomiar temperatury (obowiązkowy), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociech w szatni.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Prosimy o punktualność.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym do żłobka (obowiązuje zakaz przyprowadzania rodzeństwa nieuczęszczającego do placówki).

Wprowadzając dziecko do sali prosimy używać dzwonka i poczekać na linii wyznaczonej przed salą.

Informujemy, że kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie/mailowo (tel. 506 641 625, e-mail: dyrektorzm2@interia.pl) – w godzinach pracy żłobka – 6.30-16.30.

Telefony na poszczególne grupy:

Grupa I – 506 638 821

Grupa II – 506 640 182

Grupa III – 506 640 653

Grupa IV – 506 641 204

Drodzy rodzice, obowiązują takie jak do tej pory godziny pracy żłobka: 6.30-16.30.

Pozdrawiamy i do zobaczenia