INFORMACJA

DRODZY RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA !!!!!!

w dniu 16 lipca 2020r. w godz. 9.00-15.00 (w gabinecie Dyrektora)

zapraszamy po odbiór umów o świadczenie usług oraz potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka  od dnia 01 września 2020r.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!!

W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka, kandydat zostaje skreślony z listy dzieci przyjętych.