Wydarzenia w żłobku

Informacja w sprawie zwrotów opłat za żłobek (PILNE !!!)

Kochani Rodzice !!! w związku z planowanym wprowadzeniem zwrotów w opłatach za żłobek w formie bezgotówkowej (na wskazane przez Państwa konto bankowe), zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia, które należy zwrócić w terminie do 30.10.2020r. Oświadczenie (prawidłowo wypełnione i podpisane ) proszę wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych lub pozostawiać u opiekunów w grupach. Rozliczenia bezgotówkowe usprawnią rozliczenia w opłatach za żłobek oraz ograniczą kontakt bezpośredni z pracownikami żłobka w związku z obecnym stanem epidemicznym…

Czytaj dalej

Nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków 01.09.2020r.

Drodzy Rodzice, Informujemy, iż GIS wprowadził nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r Od dnia 01.09.2020r. do żłobka mogą uczęszczać wszystkie zapisane dzieci. W placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny.  Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 .procedury 01.09.2020r. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od dnia 01.09.2020r. ) jest podpisanie przez wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oświadczeń (oświadczenia nie podpisują rodzice dzieci nowo przyjętych, obecnych na spotkaniu…

Czytaj dalej

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 01.09.2020r.

INFORMACJA DRODZY RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA !!!!!! w dniu 16 lipca 2020r. w godz. 9.00-15.00 (w gabinecie Dyrektora) zapraszamy po odbiór umów o świadczenie usług oraz potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka  od dnia 01 września 2020r. OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!! W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka, kandydat zostaje skreślony z listy dzieci przyjętych.  

Czytaj dalej

Przypomnienie !!! 30 czerwca mija termin składania dokumentów rekrutacyjnych

Drodzy Rodzice!!! Przypominamy, iż 30 czerwca br. mija termin składania wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację. —- Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem —- —- W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny —– TERMINY PRZYJMOWANIA KART ZGŁOSZENIA: Data Godziny 15.06.2020 r. 8:00-15:00 16.06.2020 r. 8:00-14:30 17.06.2020 r.…

Czytaj dalej

Rekrutacja c.d. – składanie wersji papierowej kart zgłoszenia od 15 do 30.06.2020r.

Drodzy Rodzice!!! Przypominamy, iż od 15 do 30 czerwca br. trwa składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację. W ŻŁOBKU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY: przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjna dezynfekcja rąk !!! do placówki będą wpuszczane wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem !!! proszę o wyposażenie się we własny długopis !!!! prosimy o przychodzenie pojedynczo – jeden rodzic !!!! przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione karty !!!! integralną częścią…

Czytaj dalej

przerwa wakacyjna – lipiec 2020

Drodzy Rodzice!!! w związku z aktualną sytuacją w naszym kraju związaną z zachorowaniami na Covid-19 oraz utrzymaniem obostrzeń sanitarnych w żłobkach, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznzmi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59, oraz…

Czytaj dalej

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie zwolnienia z opłat za żłobek

Kochani Rodzice uprzejmie informuję, iż w dniu 27.05.2020r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjęła uchwałę w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za żłobek, osób które w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie będą korzystać z usług żłobka. W związku z powyższym opłaty z żłobek zostaną naliczone i pobrane wyłącznie od osób, które uczęszczają do żłobka od 11 maja 2020r. Pozdrawiamy Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za żłobek

Czytaj dalej

Wznowienie wydawania Gorzowskiej Karty Mieszkańca

Drodzy Rodzice !!! W związku ze wznowieniem od dnia 18.05.2020r. wydawania przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  Gorzowskiej Karty Mieszkańca, rodziców/opiekunów prawnych, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu uprawnień wynikających z posiadania karty w miesiącu kwietniu i maju br. prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca dziecka uczęszczającego do żłobka. Kserokopię karty można pozostawić u Intendenta w żłobku od pon.-pt. w godz. 6.30-14.30, przesłać na adres e-mail: dyrektorzm2@interia.pl  lub pozostawić w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy drzwiach wejściowych do…

Czytaj dalej

DOBRA WIADOMOŚĆ

Drodzy Rodzice! Przed chwilą otrzymaliśmy informację, iż wszyscy pracownicy naszego żłobka są ZDROWI. Wczorajsze testy w kierunku zakażenia COVID – 19  są negatywne. Pozdrawiamy serdecznie 🙂  

Czytaj dalej