Aktualności

Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy I

Kochani Rodzice, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.03.2021r, będącą następstwem dodatniego wyniku w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 wśród opiekunów w Grupie I, informuję o obowiązkowej kwarantannie dzieci i pracowników od dnia 08.03.2021r., która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, tj. do dnia do 13 lub 14.03.2021r. (w zależności od dnia obecności dziecka w żłobku). Pragnę podkreślić, iż zgodnie ze Zmianą Rozporządzenia z dnia 21.12.2020r. w…

Czytaj dalej

Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy III do 12.03.2021r. – przedłużenie

Kochani Rodzice, w związku z kolejną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.03.2021r, będącą następstwem dodatniego wyniku w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników w Grupie III, informuję o obowiązkowej kwarantannie dzieci i pracowników od dnia 04.03.2021r., która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, tj. do dnia do 12.03.2021r. Pragnę podkreślić, iż zgodnie ze zmianą Rozporządzenia z dnia 21.12.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku…

Czytaj dalej

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej! Składają nasze kochane dzieci

Czytaj dalej

APEL DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice!!!! w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród pracowników żłobka, ponownie prosimy o nie przyprowadzanie CHORYCH dzieci do żłobka !!!!!!!!! Przypominamy również o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego w żłobku (noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego odstępu). Kolejny raz prosimy o nie przyprowadzanie do żłobka rodzeństwa dzieci uczęszczających do żłobka !!!!!!!!!!!! Moi drodzy, wkrótce może dojść do sytuacji, w której nie będziemy w stanie zabezpieczyć odpowiedniej liczby opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi. Prosimy o wyrozumiałość i…

Czytaj dalej

Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy III do 08.03.2021r.

Kochani Rodzice, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.03.2021r, będącą następstwem dodatniego wyniku w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 wśród dzieci w Grupie III, informuję o obowiązkowej kwarantannie dzieci od dnia 04.03.2021r., która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, tj. do dnia do 08.03.2021r. Pragnę podkreślić, iż zgodnie ze Zmianą Rozporządzenia z dnia 21.12.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu…

Czytaj dalej

Nabór kadry do realizacji zajęć ogólnorozwojowych

W związku z realizacją w naszym żłobku Projektu „Mamo, tato wróć do pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, informujemy o naborze kadry do zajęć ogólnorozwojowych i logopedycznych dla dzieci w wieku do lat 3. Poniżej linki do ogłoszeń: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35354 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35343 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35296

Czytaj dalej

Obowiązek noszenia maseczek !!!!!!!

Drodzy Rodzice !!!!!! Uprzejmie informujemy, z od 27.02.2021r. obowiązuje nakaz noszenia wyłącznie maseczek. W związku z powyższym bardzo prosimy o przyprowadzanie oraz obieranie dzieci wyłącznie w maseczkach. życzymy dużo zdrówka

Czytaj dalej

Projekt „Mamo, tato wróć do pracy”

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 2 w ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” W ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, kolejnych 12 dzieci od dnia 15 lutego 2021 r. będzie uczęszczało do powiększonego w ramach komplementarnego Resortowego programu…

Czytaj dalej

Prośba o weryfikację terminu ważności Karty Mieszkańca

Drodzy Rodzice!!! W związku z kończącym się terminem ważności Gorzowskiej Karty Mieszkańca u części z Państwa, aby móc zachować ciągłość w korzystaniu z ulg i zniżek, jakie daje dokument (w przypadku żłobka – zniżka w opłatach za pobyt dziecka w placówce), zwracamy się z prośbą o przedkładanie u Intendenta kserokopii kart z przedłużonym terminem ważności. Termin ważności Karty jest nadrukowany na rewersie – miesiąc jest oznaczony liczbą rzymską. Karta jest ważna do końca miesiąca oznaczonego na rewersie. W celu przedłużenia…

Czytaj dalej