Aktualności

Obowiązek noszenia maseczek !!!!!!!

Drodzy Rodzice !!!!!! Uprzejmie informujemy, z od 27.02.2021r. obowiązuje nakaz noszenia wyłącznie maseczek. W związku z powyższym bardzo prosimy o przyprowadzanie oraz obieranie dzieci wyłącznie w maseczkach. życzymy dużo zdrówka

Czytaj dalej

Projekt „Mamo, tato wróć do pracy”

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 2 w ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” W ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, kolejnych 12 dzieci od dnia 15 lutego 2021 r. będzie uczęszczało do powiększonego w ramach komplementarnego Resortowego programu…

Czytaj dalej

Prośba o weryfikację terminu ważności Karty Mieszkańca

Drodzy Rodzice!!! W związku z kończącym się terminem ważności Gorzowskiej Karty Mieszkańca u części z Państwa, aby móc zachować ciągłość w korzystaniu z ulg i zniżek, jakie daje dokument (w przypadku żłobka – zniżka w opłatach za pobyt dziecka w placówce), zwracamy się z prośbą o przedkładanie u Intendenta kserokopii kart z przedłużonym terminem ważności. Termin ważności Karty jest nadrukowany na rewersie – miesiąc jest oznaczony liczbą rzymską. Karta jest ważna do końca miesiąca oznaczonego na rewersie. W celu przedłużenia…

Czytaj dalej

Podziękowania dla Rodziców (Grupa III)

Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci z Grupy III, w szczególności: Tacie Agatki Tacie Kordianka Tacie Ali i Panu Jackowi Tacie Tymonka oraz Tacie Julki za pomoc w przygotowywaniu pomieszczeń oraz skręcaniu mebli dla naszych Milusińskich. Jesteśmy wdzięczni za to, że Państwo tak licznie odpowiedzieli na naszą prośbę. Dzięki Państwa pomocy dzieci mogą spędzać czas w swojej odnowionej i wyposażonej w nowe meble i zabawki sali. Pracownicy oraz dyrekcja żłobka.

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku serdeczne życzenia pomyślności i niepowtarzalnej atmosfery wszystkim wychowankom żłobka, rodzicom oraz przyjaciołom żłobka składają pracownicy oraz dyrekcja.

Czytaj dalej

Informacja dla rodziców dzieci z Grupy (III)

Drodzy Rodzice !!! Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy prace remontowe w Grupie III. Od poniedziałku 21 grudnia zapraszamy nasze Pociechy do nowej, pięknej, wyremontowanej sali. Teraz Państwa dzieci będą mogły przebywać w odnowionych salach oraz korzystać z nowego wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych. Rodzicom pięknie dziękuję za wyrozumiałość, a pracownikom placówki za zaangażowanie w remont oraz porządki. Bez Państwa nigdy nam by się nie udało. Dyrektor Żłobka – Katarzyna Łuczak

Czytaj dalej