Zawieszenie uczęszczania do żłobka dzieci z grupy IV i III do 30.10.2020r.

Drodzy Rodzice, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.10.2020r, będącą następstwem dodatniego wyniku w kierunku wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 wśród jednego z opiekunów w Grupie Wesołe Skrzaty, informuję o obowiązkowej kwarantannie dzieci z Grupy IV + część dzieci z Grupy III od dnia 28.10.2020r. , która ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Zakażony opiekun ostatni dzień był w pracy w dniu 20.10.2020r.. w związku z powyższym kwarantanna…

Czytaj dalej

Przepisy w zakresie stanu epidemii

Drodzy Rodzice, informacyjnie zamieszczamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Życzymy dużo zdrówka i pozdrawiamy serdecznie D20201871 D20201758

Czytaj dalej

Informacja w sprawie zwrotów opłat za żłobek (PILNE !!!)

Kochani Rodzice !!! w związku z planowanym wprowadzeniem zwrotów w opłatach za żłobek w formie bezgotówkowej (na wskazane przez Państwa konto bankowe), zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia, które należy zwrócić w terminie do 30.10.2020r. Oświadczenie (prawidłowo wypełnione i podpisane ) proszę wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych lub pozostawiać u opiekunów w grupach. Rozliczenia bezgotówkowe usprawnią rozliczenia w opłatach za żłobek oraz ograniczą kontakt bezpośredni z pracownikami żłobka w związku z obecnym stanem epidemicznym…

Czytaj dalej

“Aktywni Lubuszanie – Wnuczęta w dobrych rękach”- nabór uczestników do Projektu

Drodzy rodzice / opiekunowie! Wielu z Was ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie udało się otrzymać miejsca w żłobkach miejskich. Jest alternatywa. Aktualnie trwa nabór uczestników do Projektu “Aktywni Lubuszanie – Wnuczęta w dobrych rękach” Jeśli w Waszej rodzinie jest osoba w wieku ponad 50 lat, która chce wrócić na rynek pracy…. Jest osobą niepełnosprawną , emerytem, lub osobą bezrobotną…. Opiekuje się osobą zależną lub wnuczkiem do 4 roku życia, a jego rodzice pracują…. Może dołączyć do w/w projektu.…

Czytaj dalej

opłaty za wrzesień 2020

Drodzy Rodzice opłaty za pobyt dziecka w żłobku za wrzesień 2020, zostaną opublikowane w poniedziałek 7.09.2020r. w zakładce OPŁATY. Jednocześnie informujemy o zmianie numerów dla dotychczasowych GRUP I i II (aktualnie jest to Grupa III i IV).        

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo w żłobku !!!!!

Kochanie Rodzice !!!! Przypominamy, iż w placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny. Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,tj. BEZWZGLĘDNE zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk przed wejściem do placówki, zachowanie dystansu społecznego min. 2m. Jednocześnie  z uwagi na ograniczenia – sprawne przebieranie dzieci w szatniach oraz NIE PRZYPROWADZANIE DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA  – RODZEŃSTWA !!!!! JEST TO TRUDNY CZAS DLA NAS WSZYSTKICH, PROSIMY O ZROZUMIENIE.  

Czytaj dalej

Opłaty za wrzesień – uzupełnienie dokumentów do 04.09.2020r.

Kochani Rodzice, w związku z licznymi przypadkami niedostarczenia dokumentów obniżającymi opłaty za żłobek (tj. wnioski o obniżenie opłat wraz z kopiami karty mieszkańca lub/i kart dużej rodziny), informujemy, iż ostateczny termin dostarczenia dokumentów upływa w dniu 04.09.2020r. Wymagane dokumenty proszę dostarczyć Intendentowi lub pozostawić w grupie. Po tym terminie, w przypadkach w których nie dostarczono dokumentacji, opłaty za miesiąc wrzesień zostaną naliczone w pełnej wysokości tj. 250,00zł – opłata stała.        

Czytaj dalej

Oferta ubezpieczeniowa na rok szkolny 2020/21

Drodzy Rodzice! W tym roku żłobek nie prowadzi spraw w zakresie indywidualnego ubezpieczenia dzieci. Rodzice, którzy chcą skorzystać z oferty (można również ubezpieczyć dzieci w innej firmie), wszelkie sprawy załatwiają we własnym zakresie. W załączniku znajduje się oferta ubezpieczenia dzieci od NNW na rok szkolny 2020/2021- COMPENSA Vienna Insurance Group. Instrukcja szkolne – strona WWW NNW V 184 KARTA OWU NNW Szkolne V RODO NNW przedszkola, żłobki 2020

Czytaj dalej

Nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków 01.09.2020r.

Drodzy Rodzice, Informujemy, iż GIS wprowadził nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r Od dnia 01.09.2020r. do żłobka mogą uczęszczać wszystkie zapisane dzieci. W placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny.  Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 .procedury 01.09.2020r. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od dnia 01.09.2020r. ) jest podpisanie przez wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oświadczeń (oświadczenia nie podpisują rodzice dzieci nowo przyjętych, obecnych na spotkaniu…

Czytaj dalej

Dzień adaptacyjny 26.08.2020r.

Dzień adaptacyjny Drodzy rodzice dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2020r., informujemy, iż w dniu  26.08.2019r. (środa) w  godzinach 16:30 – 18.00 odbędzie się dzień adaptacyjny. Z uwagi na stan epidemiczny w kraju, każdy rodzic – OBOWIĄZKOWO!!! – musi zdezynfekować ręce przed wejściem do żłobka oraz mieć zasłonięte górne drogi oddechowe !!! Prosimy, aby w  zajęciach adaptacyjnych wziął udział jeden rodzic oraz jedno dziecko/dzieci. Dzień adaptacyjny odbywa się w poszczególnych grupach. Zapraszamy!!

Czytaj dalej