Kochanie Rodzice !!!!

Przypominamy, iż w placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,tj. BEZWZGLĘDNE zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk przed wejściem do placówki, zachowanie dystansu społecznego min. 2m.

Jednocześnie  z uwagi na ograniczenia – sprawne przebieranie dzieci w szatniach oraz NIE PRZYPROWADZANIE DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA  – RODZEŃSTWA !!!!!

JEST TO TRUDNY CZAS DLA NAS WSZYSTKICH, PROSIMY O ZROZUMIENIE.