Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż GIS wprowadził nowe Wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków.

Od dnia 6 lipca 2020r. do żłobka mogą uczęszczać wszystkie zapisane dzieci (w naszym przypadku od 03 sierpnia 2020r. – w lipcu żłobek jest zamknięty z uwagi na przerwę wakacyjną).

W placówce nadal obowiązuje reżim sanitarny. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 .WEWNĘTRZNE-PROCEDURY-BEZPIECZEŃSTWA-ŻM2

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka (od dnia 03.08.2020r. ) jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

UWAGA !!!! – zaktualizowaną procedurę (załącznik nr 1) podpisują również osoby, które uczęszczają do żłobka od 11.05.2020r.

Oświadczenia proszę odesłać na adres e-mail: dyrektorzm2@interia.pl lub pozostawić w skrzynce pocztowej (umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku) – najpóźniej przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka w dniu 03.08.2020r.

 Do placówki wchodzimy w maseczkach, rękawiczkach (zapewnianych we własnym zakresie) lub dezynfekujemy ręce – oraz zachowując dystans społeczny min. 2 metry.

Przed wejściem obowiązkowo dezynfekujemy ręce lub zakładamy rękawiczki.

 W związku z tym, że w szatni obowiązuje ograniczona ilość osób (1 rodzic + dziecko/dzieci), a przed wejściem do placówki nastąpi pomiar temperatury (obowiązkowy), prosimy o odpowiednie zaplanowanie przyprowadzania dziecka oraz sprawne przebieranie pociechy w szatni.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Prosimy o punktualność.

Do placówki może wejść tylko rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym do żłobka.

Wprowadzając dziecko na salę prosimy używać dzwonka i poczekać na linii wyznaczonej przed salą.

Informujemy, że kontakt z dyrekcją, intendentem oraz opiekunami jest możliwy wyłącznie telefonicznie/mailowo (tel. 506 641 625, e-mail: dyrektorzm2@interia.pl) – w godzinach pracy żłobka – 6.30-16.30.

Telefony na poszczególne grupy:

Grupa I –  506 638 821

Grupa II – 506 640 182

Grupa III – 506 640 653

Grupa IV – 506 641 204

Drodzy rodzice, obowiązują takie jak do tej pory godziny pracy żłobka: 6.30-16.30.

Pozdrawiamy i do zobaczenia